Obrzycko położone jest przy ujściu rzeki Samy do Warty, w odległości ok. 45 km na płn.-zach. od Poznania i 12 km na płn. od Szamotuł.

Bogata historia i ciekawe zabytki sprawiają, że miasto należy do grona najciekawszych miejscowości Wielkopolski. Niemniej atrakcyjne są tereny otaczającej Obrzycko gminy. Przepływająca ze wsch. na zach. rzeka Warta dzieli jej obszar na dwie części. Północna pokryta lasami Puszczy Noteckiej i słabiej zaludniona wchodzi w skład Kotliny Gorzowskiej, natomiast w większości bezleśna część południowa stanowi fragment Wysoczyzny Poznańskiej, a ściślej Równiny Szamotulskiej. Jedynym wyjątkiem w dominującym tutaj krajobrazie pól uprawnych jest kompleks lasów kobylnickich, znajdujący się we wsch. części tego obszaru. Łącznie tereny leśne zajmują aż 46% ogólnej powierzchni gminy Obrzycko.

obrzycko

jQuery lightBox plugin

Od 1990 r. Gmina i Miasto stanowią odrębne jednostki administracyjne. Miasto zajmuje powierzchnię 3,7 km2 i liczy ok. 2300 mieszkańców. Gmina natomiast, w skład której wchodzą 22 miejscowości, osady i leśnictwa położone w 11 sołectwach, rozciąga się na obszarze 110,7 km2. Mieszka tutaj ok. 4300 mieszkańców. Gmina i Miasto Obrzycko wchodzą w skład województwa wielkopolskiego i powiatu szamotulskiego.

Pogoda w Obrzycku Pogoda w Obrzycku

Archeolog to wymarzony mąż. Im kobieta jest starsza, tym bardziej się nią interesuje.
Agata Christie - tak to było :)